FEATURE

CAL O LINE:2019 SPRING/SUMMER LOOK BOOK

Staff

Photography:Naoto Kobayashi

Styling:Daisuke Araki

Hair&Make:Taro Yoshida

Prop:Ryosuke Ito

Designer:Toshiharu Kaneko